تشک سینوسی MEDPrevent


ماژول فوقانی با طراحی سینوسی(هرمی) از پلی یورتان یا فوم حافظه دار با دانسیته مناسب تشکیل شده است که به واسطه طراحی منحصر یه فرد منجر به افزایش دوام عمر پلی یورتان می گردد. این ماژول بر ماژول تحتانی ساخته شده از پلی یوروتان کانال دار قرار می گیرد که بدلیل برخورداری از دانسیته بالا ضمن تامین استحکام و پایداری، نرمی و انعطاف پذیری لازم و نیز قابلیت تطابق با تخت های شکن- دار بستری  را نیز فراهم می سازد

ویژگی های عملکردی:

 • طراحی منحصر به فرد و ساختار منحصر به فردو ساختار هرمی ویژهکه بعنوان یک ماساژور عمل میکند.
 • وجود گردش هوا در سطح تشک، حالت درمانی پیشگیری کننده از بروز آسیب های ستون فقرات، جلوگیری از بروز زخم بستر و کاهش تعریق در بدن بیمار
 • وجود کانال در سطح زیرین تشک جهت پوزیشن گیری و انطباق کامل با تخت های بستری شکن دار
 • جابه جایی و تحریک آسان بیمار در سطح تشک
 • توزیع یکسان وزن بیمار در هر نقطه از سطح تشک به دلیل وجود ساختار هرمی شکل
 • جلوگیری از بروز آسیب های ستون فقرات به دلیل افزایش مدت اقامت بستری بیماران
 • وجود کانال در سطح فوقانی تشک که منجر به افزایش قابلیت مانایی(برگشت پذیری) و مانع از بروز گودرفتگی می گردد.
 • مطابقت شکل کانال با طرح آناتومیک بدن انسان و جلوگیری از غلت زدن بی مورد
 • ایجاد گردش هوا و کاهش تعریق، جلوگیری از بروز عفونت و زخم بستر
 • افزایش طول عمر تشک
 • توزیع یکسان وزن بیمار در سطح تشک
 • فراهم کردن نرمی و راحتی برای بیمار

66

Comments are closed.