تشک خانگی HOMEUse


این محصمل جهت استفاده انواع کاربران عمومی به عنوان تشک خواب در منزل طراحی شده است که در آن نرمی و انعطاف پذیری لازم جهت تامین راحتی و آسایش کاربران، خاصیت ماساژور گونه جهت ریلکس کردن عظلات بدن و فراهم کردن خوابی خوب و نیرو بخش تعبیه شده است. این تشک بسته به درخواست کاربران با استفاده از سیستم مشاوره بالینی- فنی شرکت تعیین می گردد.

8

Comments are closed.