پیشگیری و درمان زخم های فشاری

پیشگیری و درمان زخم های فشاری

اجرای اقدامات و روش های کاهش آسیب بافتی وابسته به فشار، جلوگیری از تعریق و رطوبت در سطح بدن و تامین میکروسیرکولاسیون در نواحی مختلف بدن به خصوص بافت های آسیب دیده سطوح پوشاننده برجستگیهای استخوانی که درمعرض زخمهای فشاری قرار دارند ،مهم ترین روش پیشگیری و درمان زخم های فشاری می باشد . سطوح حمایتی کاهنده فشار همراه با قابلیت تغییر مداوم فشار در نقاط مختلف پوست و حرکت دادن جریان هوا در سطح بدن می توانند تاثیر به سزایی در پیشگیری از بروز و درمان زخم های فشاری داشته باشند سطوح حمایتی خاص ( از جمله تشک ها ، تختها و بالش ها)، فشاری که وزن بدن بیمار بر پوست و بافتهای زیر جلدی وارد می کند را کاهش داده یا بر طرف می کنند. در صورتیکه حرکت بیمار مطلوب نباشد و فشار ایجاد شده برداشته نشود ، فشار می تواند باعث اختلال خون رسانی و ایجاد زخم گردد. سطوح حمایتی کاهنده فشار به دو دسته استاتیک (همچون پوشش های در بر گیرنده بالش یا تشک و یا تشکهایی که ازهوا، ژل، فوم یا ترکیبی ازاین ها پر می شود ) یا سطوح حمایتی دینامیک(که به صورت مکانیکی فشار زیر بیمار را کاهش می دهند )تقسیم بندی می گردد. وسایل استاتیک بی حرکت هستند وفشار موضعی را به سطح وسیع تری از بدن وارد می کنند . وسایل دینامیک از یک نیروی محرکه برای تولید جریان هوا استفاده می کنند و فشار را به طور برابر بر سطوح بدن وارد می آورند. از وسایل حفاظتی دینامیک می توان به تشک های دارای طراحی متناسب با وضعیت آناتومیک بدن، تشک ها و بالش های کانال دارکه به واسطه کانال امکان گردش هوا رادر سطح محل تماس فراهم می کنند، تشک های شکن دار که قابلیت پوزیشن گیری متناسب با شرایط جسمانی بیمارداشته و بر تخت های بستری منطبق می شوند و به علت دارا بودن تکنولوژی تولید مناسب امکان تغییر دانسیته و یا یکنواختی تراکم در سطح تشک را دارند، تشک های دارای رویه های آنتی باکتریال و آنتی استاتیک و غیر قابل نفوذ که منجر به کاهش تعریق و جلوگیری از بروز عفونت می شوند ، تشک های دارای طراحی سینوسی و هرمی که منجر به توزیع وزن بیمار به طور یکسان در سطح می شوند و حالت مانایی (Dunlop)آنها در عین انعطاف پذیری ، مانع از پیدایش گودرفتگی در سطح تشک و آسیب به ستون فقرات می شود ، بالش های طبی و…اشاره نمود. این وسایل با مکانیسمهای مختلف خود باعث کاهش تداوم فشار برسطوح بدن می گردند. سطوح حمایتی دینامیک و استاتیک که توزیع فشار را در نقاط مختلف پوست دائما تغییر می دهند، در پیشگیری از بروز زخم بستر بسیار موثرعمل می کنند .در بیماران مبتلا به زخم های فشاری و یا بیمارانی که در معرض ابتلا به زخم های فشاری قرار دارند، استفاده از تشک های مخصوص با خصوصیات کاهش و یا انتشار فشار ، می تواند از بروز زخم بستر پیشگیری نموده و یا روند بهبودی آن را سرعت بخشد .

Comments are closed.