محصولات مراقبت در منزل HOMECare


محصول تخصصی مراقبت در منزل ویژه بیماران و کاربرانی که مراقبت پزشکی مورد نیاز خود را در منزل دریافت می کنند این کاربران عموما به دلیل مواردی از قبیل مشکلات و بیماریهای مراتبط با ستون فقرات و استخوان، میوپانی، کم- تحرکی، ضایعات، حرکتی و نخاعی و… در نوع منزل دوره درمانی خود را سپری می نمایند. این تشک بسته به نیاز پزشکی بیمار دارای مدل های متنوع با طراحی تخصصی گوناگون می باشد که نوع طراحی مورد نیاز کاربر با استفاده سیستم مشاوره بالینی- فنی شرکت تعیین می گردد.

11

Comments are closed.