تشک فوم HR MEDBase


این تشک از فوم سرد(HR) با دانسیته بالا تشکیل شده است که منجر به افزایش دوام و پایداری محصول و تامین انعطاف پذیری لازم ضمن فراهم کردن طول عمر بالا می گردد.

ویژگیهای عملکردی:

  • امکان افزایش دانسیته به دلیل فرایند تولید فوم سرد(HR) و افزایش دوام و پایداری تشک
  • افزایش استحکام و توانایی و تحمل وزن بیمار در وزن های بالا در مدت زمان اقامت طولانی بیمار
  • جلوگیری از بروز گود رفتگی و اسیب به ستون فقرات بیمار ضمن تامین نرمی و انعطاف پذیری لازم برای بیمار
  • افزایش طول عمر تشک
  • قابلیت تولید(Hard Foam) و (Soft Foam)

33

Comments are closed.